Schaliegasvergunningen ingetrokken.

Als gevolg van het besluit van Minister Kamp om commerciele sschaliegasboringen voorlopig niet toe te staan, zijn nu ook de exploratievergunningen voor schaliegas en steenkoolgas die al verleend waren aan Cuadrilla en Hexagon, ingetrokken. Dat betekent ook dat de door Cuadrilla geplande proefboringen naar schaliegas bij Boxtel, Haaren, Marknesse en Luttelgeest definitief van de baan zijn. Hexagon had nog geen concrete boorplannen in Limburg voor zover bekend.