Schaliegas is nog niet van de baan – help mee met een duurzame toekomst!

Velen hebben het besluit van minister Kamp om schaliegas op de lange baan te schuiven gezien als reden voor een feestje. Maar zo lang blijkt die baan niet te zijn – het blijkt snel weer terug te kunnen komen. Want wat heeft de minister nu werkelijk besloten? Hier de stand van zaken:

1. Geen boringen tijdens deze kabinetsperiode. Maar dat hoeft niet eens zo heel lang te duren. Hooguit 2016.

2. De komende vijf jaar zullen er geen commerciёle schaliegasboringen plaatsvinden. De vergunningen voor schaliegasboringen zijn ingetrokken. Overigens zal Cuadrilla dat besluit aanvechten.

3. De kans bestaat echter wel dat er niet- commerciёle ‘onderzoeksboringen’

4. In het Energierapport dat eind 2015 verschijnt wordt besloten of schaliegas eventueel in de toekomst gewonnen wordt, of niet. Het Energierapport is dus een heel belangrijk besluit.

5. Als schaliegas een optie blijft zal er zeker (door Den Haag gefinancierd) onderzoek gedaan worden wat op den duur tot commerciёle winning kan leiden.

6. Hoe dat er uit kan komen te zien kunnen we lezen in de rapporten van CE Delft over de maatschappelijke effecten van schaliegas, en de Plan-MER voor de Structuurvisie schaliegas. Uit het eerste rapport wordt wel duidelijk dat zelfs met veel schaliegasboringen, het schaliegasfeestje van korte duur is en zeker geen lage energieprijzen oplevert. Uit de PlanMER blijkt, dat de grootschalige landbouwgebieden, zoals Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden en Flevoland waarschijnlijk het eerst aan de beurt zijn voor schaliegasboringen.

7. De structuurvisie schaliegas zal er overigens niet komen. Die wordt opgenomen in de structuurvisie Diepe Ondergrond.

Er is overigens wel degelijk reden voor een feestje. De tijd van ‘we gaan maar lukraak boren’ is met dit besluit van de minister wel voorbij. En het geeft gelegenheid om niet alleen maar ‘nee’ te zeggen als het om onze energie gaat. Om de Haagse politiek een handje te helpen bij de besluiten over het Energierapport, willen we aantonen dat schaliegas en schalie-olie overbodig is voor onze toekomst. Schaliegas betekent doorgaan op een doodlopende weg van steeds moeilijker winbare en steeds duurdere fossiele brandstoffen – tot we niet verder meer kunnen. En voor het klimaat kunnen we het ook beter laten zitten waar het zit.

Schaliegasvrij Nederland wil graag inventariserenFracking installatie wat voor duurzame initiatieven gemeenten en provincies nu al organiseren, soms tegen de verdrukking van fossiel denkend Den Haag in. We hopen dat daarbij alle gemeenten die zich ‘schaliegasvrij’ hebben verklaard, kunnen helpen. En verder iedereen – energie-cooperaties, bedrijven – laat ons weten wat uw plannen zijn voor minder fossiele en meer groene energie.

Minister Kamp, verspil geen energie meer aan schaliegas!

 

 

Discussieavonden: Nederland aan fossielvrije energie

Nederland zonder fossiele brandstoffen en met 100% duurzame energie. Dat kan! Milieudefensie organiseert discussie-avonden over dit onderwerp. Overal in het land zijn bewonersgroepen actief voor zonne- en windenergie, of tegen de gevolgen van olie of (schalie)gas. Tegen welke blokkades lopen zij aan? Hoe kunnen we de energietransitie versnellen? Help deze vraag te beantwoorden en kom naar een van de discussieavonden in september en oktober.

De eerste avond is op 16 september in De Verkadefabriek the ’s Hertogenbosch. Voor informatie zie https://milieudefensie.nl/energie/informatieavonden-over-de-energietransitie