Schaliegas en klimaat

Fossiele brandstoffen zijn in de loop van honderden miljoenen ontstaan door groei van planten in moerassen, en algen in de oceanen. Met behulp van zonlicht namen die het broeikasgas CO2 uit de atmosfeer, en borgen het in de vorm van dode planten en algen veilig op in dikke lagen afzettingsgesteenten. Daar, op kilometers diepte onder het aardoppervlak werd het omgezet in kolen, olie en gas. In het geologische verleden kwam de meeste CO2 uit vulkanen inplaats van uit auto’s en kolencentrales – vele miljoenen jaren aan CO2 uitstoot door vulkanen zijn op die manier aan de atmosfeer onttrokken.

Die in vele miljoenen jaren opgeslagen fossiele brandstoffen worden nu in een paar honderd jaar naar boven gehaald en opgestookt – en daardoor weer omgezet in CO2. Dat gaat veel sneller dan de planten op het land en de algen in de oceanen het weer op kunnen dweilen.

CO2 houdt de zonnewarmte vast in de atmosfeer. Geloven dat dat geen invloed zou hebben op het klimaat, dat is zo ongeveer hetzelfde als geloven dat desource_of_energy aarde plat is. Je moet wel heel veel wetenschappelijke kennis ontkennen. We zijn een onverantwoord experiment met onze planeet aan het uithalen. Het is daarom terecht dat er gezocht wordt naar manieren om onze maatschappij minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen. Lees verder