Anti-fracking top in Parijs

IMG_0644smallTijdens de klimaatconferentie in Parijs was er ook een top georganiseerd voor actiegroepen die zich verzetten tegen het extemisme van de fossiele brandstof industrie: schaliegas, -olie en stenkoolgas en ondergrondse kolenvergassing. De top was georganiseerd door Friends of the Earth. Van over de hele wereld waren mensen aanwezig die getroffen worden onconvetionele olie- en gas-activiteiten: van China tot de USA, van Canada tot Indonesië.

In Nederland is er voorlopig nog geen sprake van schaliegas (al staat het nog steeds wel op de agenda). Met dat uitstel mogen we heel blij zijn. Als je de verhalen hoort van mensen die in Australie middenin een steenkoolgasveld wonen en gezondheidsklachten hebben door luchtvervuiling, dan ben je heel blij dat steenkoolgas in Twente en de Achterhoek echt van de baan is. Schokkend waren ook de verhalen over sociale ontwrichting in North Dakota. Daar zorgt de schaliegas-boom niet alleen voor veel luchtvervuiling, maar ook voor een toevloed van tijdelijke werkkrachten, drank en criminaliteit – onder andere een sterke toename van geweld tegenover vrouwen.Van andere Amerikaanse bewoners van de schaliegasgebieden horen we van de ‘gag orders’. Als je schade lijdt doordat je drinkwaterput vervuild is, kun je kiezen – doorprocederen tot je aan de bedelstaf bent om die schade vergoed te krijgen, of een drinkwatervoorziening door de schaliegasboer accepteren met daaraan gekoppeld een dwangbevel om je mond te houden over wat er gebeurd is.

Een belangrijke reden om deze bijeenkomst tijdens de klimaattop te organiseren was het ‘greenwashen’ van schaliegas door de industrie: schaliegas wordt geadverteerd als de beste manier om een transitie naar duurzame energie te maken omdat er bij verbranding van gas minder CO2 de lucht in gaat. Maar bij de productie komt ook het veel sterkere broeikasgas methaan vrij. Aan het eind van de dag vatte Prof. Robert Howarth van Cornell University de recente onderzoeksresultaten samen. Daaruit wordt steeds duidelijker dat Amerikaans schaliegas niet beter voor het klimaat is dan kolen. En als we dat gaan importeren in Europa als LNG komt daar nog eens veel extra CO2 bij voor het vloeibaar maken van het gas.