Europees parlement zeer kritisch over schaliegas.

Het Europees parlement heeft vandaag ingestemd over een Europees energierapport (Towards a European Energy Union). Opvallend daarbij zijn de zeer kritische woorden die men gekozen heeft over schaliegas en fracking. Het wordt weliswaar niet afgewezen en aan de lidstaten overgelaten of men burgers en milieu aan de gevolgen schaliegas wil blootstellen. Maar wat er wel wordt gezegd is dat men sterk twijfelt aan het nut:

“….erkent dat de keuze voor de energiemix primair een bevoegdheid van de lidstaten is, maar onderkent ook de zorgen die leven bij het publiek over hydrofracturering en de gevolgen die deze technologie mogelijk heeft voor het klimaat, het milieu en de volksgezondheid en de verwezenlijking van het langetermijndoel van decarbonisatie van de EU; erkent voorts dat het beperkte potentieel van onconventionele brandstoffen om te voldoen aan de toekomstige energievraag in de EU, in combinatie met de hoge investerings- en exploitatiekosten en de huidige wereldwijd lage olieprijzen, betekent dat het twijfelachtig is of hydrofracturering in de Europese Unie een levensvatbare technologie kan worden; is van mening dat de zorgen van het publiek serieus moeten worden genomen en dat hydrofractureringsactiviteiten moeten voldoen aan de hoogste klimaat-, milieu- en volksgezondheidsnormen…..(punt 134)