Schaliegasverzet schrijft paragraaf voor in Energierapport minister Kamp

tegengasDeze week publiceert minister Kamp het Energierapport 2015, waarmee de overheid richting wil geven aan de verduurzaming van de Nederlandse energiehuishouding. Dit rapport zal ook antwoord   geven op de vraag of er in Nederland geboord mag worden naar schaliegas. Een groep van bedrijven, organisaties en bewonersgroepen dringt er bij de minister op aan om schaliegaswinning uit te sluiten. Zij verwachten dat minister Kamp nog steeds heil ziet in schaliegas en dat hij over wil gaan tot onderzoeksboringen en langjarig onderzoek. Daarom hebben zij zelf de schaliegas paragraaf voor het Energierapport geschreven. In een brief verzoeken zij de minister om deze paragraaf in het Energierapport op te nemen ter vervanging van zijn eigen paragraaf over schaliegas.

Brede ondertekening

Opvallend is dat de brief niet alleen ondertekend is door bewonersgroepen en milieuorganisaties als SchaliegasVrij en Milieudefensie, die zich al langere tijd tegen schaliegasboringen verzetten. Op de lijst van ondertekenaars staan ook namen als Marjan Minnesma van Urgenda, Hoogleraar Jan Rotmans en Maurits Groen, dit jaar door dagblad Trouw uitgeroepen tot duurzaamste Nederlander. Het samenwerkingsverband Tegengas uit de Noordoostpolder is initiatiefnemer van de schaliegasparagraaf. Vele organisaties uit de Noordoostpolder hebben zich aangesloten bij het initiatief. Hieronder de plaatselijke LTO, de lokale Rabobank, woningcorporatie Mercatus en de ondernemersverenigingen en dorpsbelangen uit de Noordoostpolder.

Nederland is gehouden aan nieuwe klimaatakkoord

In plaats van een zoektocht naar schaliegas moet de minister inzetten op een versnelde omschakeling van aardgas naar duurzame energie, zo schrijven ze in hun brief. Afgelopen week heeft Nederland tijdens de klimaattop in Parijs ingestemd met een nieuw klimaatakkoord, waarin is afgesproken dat de toename van de wereldwijde temperatuur onder de 2 graden moet blijven. Dit betekent dat Nederland werk moet maken van een snelle reductie van de CO2 uitstoot door het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Schaliegas is een fossiele brandstof en past daardoor niet bij de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Tegengas, telefoon

06 1501 4505 of tegengasnop@outlook.com.

www.tegengasnop.nl www.facebook.com/TegengasNOP Twitter: @TegengasNOP