Milieuramp door mega-gaslek in ondergrondse gasopslag in Californië

alisoCanyonEDFOp 23 oktober 2015 is een groot gaslek ontstaan in een ondergrondse gasopslag van SoCal Gas in Aliso Canyon bij Los Angeles. Het lek is ontstaan in een 2700 meter diepe boorput (EDF website). Pogingen om het lek te stoppen zijn tot nu toe niet geslaagd. Het is een milieuramp die inmiddels vergeleken wordt met ‘Deep water horizon’ ramp van enkele jaren geleden, toen grote hoeveelheden olie en aardgas weglekten in de Golf van Mexico. De put waarin het lek is opgetreden is al 62 jaar oud en vertoonde al eerder ernstige gebreken. Men probeert nu een extra put te boren naar het lek om de druk eraf te halen. Men verwacht, dat het lek pas dit voorjaar gedicht kan worden.

Tot nu (2 januari) is naar schatting 76 200 ton methaan weggelekt, dat is evenveel als een dag gasverbruik in heel Nederland. Methaan is een bijzonder krachtig broeikasgas: 38 x zo sterk als CO2. Wat er daar per dag de lucht in gaat is evenveel CO2 als 9500 vliegretourtjes naar Californië. Een infraroodvideo laat het normaal onzichtbare gas goed zien. Het is ook een groot veiligheidsprobleem vanwege het ontploffingsgevaar; duizenden gezinnen zijn inmiddels geëvacueerd. Het gas veroorzaakt ook gezondheidsproblemen.

De lekkage van methaan naar de atmosfeer tijdens het hele proces van gaswinning, opslag, en transport naar de gebruikers is een probleem. Het maakt aardgas een veel minder klimaatvriendelijke energiebron dan de gasindustrie ons wil doen geloven met dure advertentiecampagnes (zoals die van Shell).

Ook in Nederland wordt ondergronds veel gas opgeslagen in lege gasvelden en in zoutcavernes in Groningen. Wat volume betreft zijn sommige van deze opslagsystemen groter dan de opslag van Aliso Canyon. Het is raadzaam om van de gebeurtenissen in Aliso Canyon te leren en opnieuw na te gaan hoe veilig ondergrondse gasopslag in Nederland is.