Energierapport: onlogische keuze voor onderzoek naar schaliegas.

In het zojuist verschenen energie-rapport van minister Kamp wordt gekozen voor een CO2-arme energievoorziening, waarbij de uitstoot van broeikasgassen wordt teruggedrongen. Schaliegas wordt echter niet uitgesloten – een onlogische en teleurstellende keuze. Schaliegas betekent een nieuw rondje fossiele brandstoffen, en dat klopt niet met de richting die de minister op zegt te gaan met het rapport.

Hoe serieus is die keuze voor CO2-arm? Het behoud van schaliegas als optie lijkt vooral te zijn ingegeven door het in stand houden van de belangen van de gasindustrie. Pappen en nathouden dus, zoals een prominente pro-schaliegas-activist een tijdje geleden zei.

Het onderzoek heeft niet veel zin. De bijdrage van schaliegas aan de energievoorziening van Nederland zal gering zijn, blijkt ondermeer uit de onderzoeken die de minister heeft laten uitvoeren. Daartegenover staan hoge kosten voor milieu en maatschappij door de vele boringen die nodig zijn om het gas boven de grond te krijgen. Het levert veel afvalwater op, en er blijven risico’s voor het drinkwater, waarover ook drinkwaterbedrijven zich zorgen maken.

Het geld voor dit onderzoek kan beter besteed worden aan onderzoek naar duurzame energie. Vergeet schaliegas, en steun de vele initiatieven van burgers, bedrijven en gemeenten voor meer duurzame energie. Schaliegas betekent doorgaan op de doodlopende weg van fossiele brandstoffen, een weg waarop je niet kunt keren. Als we de opwarming van het klimaat willen beperken moet een groot deel van de fossiele brandstof voorraden in de grond blijven zitten. Zeker schaliegas. In de Verenigde Staten leiden schaliegasboringen tot zeer hoge uitstoot van het sterke broeikasgas methaan.

In het rapport wordt ook een dialoog beloofd met burgers en bedrijven over de energietransitie. Die dialoog is hard nodig en juichen we toe. Tot nu toe was energie teveel een zaak die zonder inbreng van burgers geregeld werd. Schaliegasvrij Nederland zal zeker bij die dialoog aanwezig zijn.

Er is een alternatieve schaliegasparagraaf voor het energierapport, opgesteld op initiatief van Tegengas in de Noordoostpolder: https://www.schaliegasvrij.nl/wp-content/uploads/2015/12/Schaliegas-paragraaf-energierapport-def-12-14.pdf.