De dogma’s van Shell-baas Van Beurden

Een dogma is een een stelling die door een bepaalde groep gelovigen of politieke partij als een onaantastbare waarheid wordt gezien. Bijvoorbeeld het celibaat in de katholieke kerk, het heil van de vrije markt en hard rijden bij de VVD, of de noodzaak van klassenstrijd bij oude marxisten. Als je aan zo’n dogma twijfelt, hoor je niet meer bij de club.

Bedrijven kunnen ook dogma’s hebben. In een interview met de NOS  orakelt Shell baas Van Beurden “Het idee dat we in korte tijd afscheid kunnen nemen van fossiele brandstoffen is alleen mogelijk als we collectief armoede omarmen”. Ofwel: als je niet in het heil van onze fossiele God gelooft Shell-SplatAndHorns-284x300kom je in de hel. Al vele duizenden jaren lang hebben godsdienstige machthebbers dit soort redeneringen gebruikt om het volk eronder, en hun machtspositie in stand te houden.

Hoe lang moeten we dit nog blijven geloven? Als we alle fossiele brandstoffen uit de bodem blijven persen kunnen we rekenen op een opwarming van het klimaat van veel meer dan twee graden – wat ook Shell toegeeft. Wat dat voor effecten wereldwijd op de economie heeft en op de leefbaarheid van de aarde noemt van Beurden niet. Van Beurden vergeet ook, dat het grootste deel van de Nederlandse economie beneden de zeespiegel ligt.

Bovendien moeten we voor die laatste restjes fossiel steeds meer moeite doen – steeds duurder, steeds vervuilender, steeds minder energie-opbrengst, zoals bij schaliegas en de olie uit Schoonebeek. Een doodlopende weg. Als we blijven geloven in de hogepriesters van de fossiele brandstofindustrie, en niet veel meer haast maken met transitie naar duurzame energie, wordt het zeker collectief armoede omarmen. Of had Van Beurden het vooral over armoede voor de aandeelhouders van Shell?