Schaliegas en fracken nog volop op de agenda in Den Haag

Het 5-jarige moratorium op commerciële schaliegasboringen van minister Kamp is uitstel, geen afstel. De loopgravenoorlog van plannen, onderzoeken en rapporten om schaliegas gaat gewoon door.

Een concept voor de milieu-effect rapportage voor de structuurvisie Ondergrond dat via RTV Oost in de publiciteit is gekomen, bevat vier scenario’s voor het gebruik van de ondergrond in Nederland: fossiele brandstofwinning met CO2 opslag, gashandel met gasopslag en schaliegas, een scenario met drinkwater voorop, en een scenario met vooral duurzame energie. In drie van deze scenario’s zit schaliegas, zelfs in het ‘Drinkwater voorop’ scenario weten de opstellers schaliegas te proppen. Zoals hydrologie hoogleraar bij RTV Oost terecht opmerkt, levert schaliegas een paar jaar winst op, maar schoon water hebben we altijd nodig.

In de fossiele brandstof scenario’s wordt nagenoeg ieder leeg gasveld geschikt geacht voor opslag – van gas, van CO2 of van het afvalwater van schaliegas. Volgens RTV Noord mag het Groningse gas straks het vele afvalwater van schaliegasboringen bergen. Net als de Twentenaren, zullen de Groningers ongetwijfeld overlopen van enthousiasme voor dit idee. Grootschalige afvalwaterinjectie van olie en gas heeft in de Verenigde Staten geleid tot sterke toename van aardbevingen.

En fracken? Dat is volkomen veilig zegt Staatstoezicht op de Mijnen in een rapport. Ze hebben het daarbij overigens over het fracken op kleine schaal wat al heel lang gedaan wordt – en niet over het fracken voor schaliegas wat met veel hogere druk en veel grotere volumes frackvloeistof gepaard gaat. Nu zou je verwachten als je zo’n rapport leest, dat je ook de gegevens te zien krijgt waarop die conclusie gebaseerd is, vooral als het gaat om eventuele gevolgen voor grondwater. Maar die staan er niet in. De politiek lijkt er echter blind op te varen.

De ijver voor fossiele brandstoffen in Nederland grenst aan het waanzinnige. We weten inmiddels allemaal wat dit voor gevolgen voor het klimaat heeft, en zelfs de Nederlandse Bank waarschuwt inmiddels voor de economische risico’s als we hiermee doorgaan.

269087