Schaliegas: belangrijke besluiten in aantocht

Schaliegasvrij06_10_14Het leek een tijdje stil rond schaliegas. Commerciële schaliegasboringen zijn uitgesteld tot 2020, en de bestaande exploratievergunningen zijn ingetrokken.

Maar ondertussen heeft de ambtelijke molen niet stil gestaan. Belangrijke beslissingen zijn komend voorjaar, in verkiezingstijd, te verwachten. Wij zitten daarom ook niet stil.

Dat gaat om de Structuurvisie Ondergrond (STRONG). Deze structuurvisie regelt de ruimtelijke ordening ondergronds en is belangrijk voor alles wat onder de grond gebeurt – drinkwaterwinning, mijnbouw, geothermische energie – en dus ook schaliegas. De schaliegas – structuurvisie wordt in STRONG opgenomen.

Die structuurvisie is nagenoeg klaar. Binnenkort worden ze naar de Tweede Kamer gestuurd, en kan iedereen op deze plannen en de bijbehorende rapporten reageren met een ‘zienswijze’. In de Tweede kamer wordt de structuurvisie waarschijnlijk in maart 2017 behandeld.

Men overweegt om het boren naar schaliegas in waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, Natura 2000-gebieden en stedelijk gebied uit te sluiten. Een goed begin, maar dat kan wel betekenen dat landbouwgroen en andere natuurgebieden straks vogelvrij zijn, mocht een nieuw kabinet tot schaliegasboringen besluiten.

We zullen deze gelegenheid om te laten horen hoe we hierover denken niet voorbij laten gaan – en we hopen ook op uw inzet straks!

 

Intrekken schaliegas-vergunningen voor de rechter

A.s. woensdag 12 oktober om 10:30 uur vindt bij debestuursrechter van de Rotterdamse rechtbank een zitting plaats over de opsporingsvergunningen van schaliegas bedrijf Cuadrilla in Boxtel en de Noordoostpolder.

Het gaat om de besluiten van Minister Kamp tot aanhouding/gedeeltelijke verlenging van winningsvergunning tot het moment dat de Structuurvisie Schaliegas er zou zijn, en het besluit van de minister om de vergunningen niet te verlengen, wat daarop volgde. Bovendien wordt het verzoek tot intrekking van de winningsvergunningen door Milieudefensie en Stichting Schaliegasvrij erbij betrokken, dat de minister eerder heeft afgewezen.

Dat de minister eerst het verzoek van Milieudefensie en Stichting Schaliegasvrij Nederland heeft afgewezen met allerlei argumenten, wordt nu door Cuadrilla tegen hem gebruikt. Met diezelfde argumenten wordt nu het besluit om de vergunningen in te trekken aangevochten.

We zullen de minister zo goed mogelijk helpen bij het verweer over dat laatste (juiste) besluit!