Intrekken schaliegas-vergunningen voor de rechter

A.s. woensdag 12 oktober om 10:30 uur vindt bij debestuursrechter van de Rotterdamse rechtbank een zitting plaats over de opsporingsvergunningen van schaliegas bedrijf Cuadrilla in Boxtel en de Noordoostpolder.

Het gaat om de besluiten van Minister Kamp tot aanhouding/gedeeltelijke verlenging van winningsvergunning tot het moment dat de Structuurvisie Schaliegas er zou zijn, en het besluit van de minister om de vergunningen niet te verlengen, wat daarop volgde. Bovendien wordt het verzoek tot intrekking van de winningsvergunningen door Milieudefensie en Stichting Schaliegasvrij erbij betrokken, dat de minister eerder heeft afgewezen.

Dat de minister eerst het verzoek van Milieudefensie en Stichting Schaliegasvrij Nederland heeft afgewezen met allerlei argumenten, wordt nu door Cuadrilla tegen hem gebruikt. Met diezelfde argumenten wordt nu het besluit om de vergunningen in te trekken aangevochten.

We zullen de minister zo goed mogelijk helpen bij het verweer over dat laatste (juiste) besluit!