Grootste NIMBY aller tijden wordt Amerika’s minister van Buitenlandse Zaken

Toekomstig president van Amerika Donald Trump heeft Tillerson, CEO van Exxon, benoemd als minister van Buitenlandse Zaken.

We kunnen dus een voortzetting van de politiek van voormalig minister van Buitenlandse zaken Clinton verwachten – het exporteren van het schaliegas-evangelie.

Toch bleek een paar jaar geleden Tillerson Amerika’s grootste NIMBY te zijn. Hij sloot zich aan bij een rechtszaak tegen een watertoren voor fracking dichtbij zijn paleisje in Texas.

Mocht de logica hiervan u ontgaan: hier is nog meer. Exxon’s wetenschappers wisten al in 1981 van het verband tussen broeikasgassen en klimaat en waarschuwden daarvoor. Desondanks heeft Exxon veel geld gestoken in het ontkennen van die wetenschap.

 

Import Amerikaans schaliegas in Nederland?

De Verenigde Staten exporteren sinds kort hun schaliegas, onder andere naar Europa, met LNG tankschepen. Gisteren is ook een LNG tankschip in Rotterdam gearriveerd, de ‘Wildpride’ met vermoedelijk schaliegas aan boord, na eerst een lading in Italië te hebben afgeleverd.

Schaliegasbedrijven drongen al langer aan op export van gas om hun winsten te vergroten. Deze export van  betekent voor veel Amerikaanse burgers uit de schaliegasgebieden overigens geen winst, maar meer vervuiling van hun grondwater en hun omgeving. Vervuiling die vaak niet erkend wordt, en afgekocht met tanks met schoon water in ruil voor zwijgplicht.

Voor het klimaat is dit ook slecht nieuws. Schaliegas is niet ‘schoon’. Bij de productie van Amerikaans schaliegas komt veel methaan vrij, een veel sterker broeikasgas dan CO2. Het transport als LNG levert ook veel extra broeikasgas op, omdat het veel energie kost om het gas vloeibaar te maken en te transporteren, en er via lekkages nog meer methaan vrijkomt.

 

 

Cuaddrilla wint beroep tegen intrekking vergunning voor proefboringen schaliegas

Cuadrilla, het bedrijf dat twee vergunningen had (Boxtel en Noord Oost Polder) om naar schaliegas te mogen proefboren heeft gewonnen in een rechtszaak tegen het niet verlengen van die vergunningen door Minister Henk Kamp.

De Rechtbank Rotterdam heeft het beroep van Cuadrilla tegen het niet verlengen van de opsporingsvergunning in Brabant gegrond verklaard. Kamp had niet mogen weigeren op grond van het feit dat de opsporing nog niet was begonnen vanwege overmacht. De weigering is vernietigd: er moet een nieuw besluit komen. Uit de uitspraak blijkt dat er verder weinig redenen zijn om de vergunning opnieuw te weigeren. Zie https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2016:9218

Milieudefensie en Tegengas Noordoostpolder zijn niet ontvankelijk verklaard omdat de huidige Mijnbouwwet geen milieubelangen zou beschermen. Kortom, het milieu legt het weer af tegen de fossiele brandstof industrie.

Overigens is het nog maar de vraag of Cuadrilla op korte termijn veel met een verlengde opsporingsvergunning kan doen. Cuadrilla heeft heeft daarnaast nog andere vergunningen nodig om werkelijk te mogen boren, en bovendien blijft het moratorium op schaliegas gelden tot einde van het energieakkoord.

In ieder geval toont deze uitspraak van de rechter aan, dat de strijd tegen schaliegas helaas nog lang niet voorbij is. Aan de andere kant toont het ook aan, dat handelsverdragen zoals TTIP en CETA met rechtspraak buiten de Nederlandse rechter om, volstrekt niet nodig is in een rechtsstaat.