Import Amerikaans schaliegas in Nederland?

De Verenigde Staten exporteren sinds kort hun schaliegas, onder andere naar Europa, met LNG tankschepen. Gisteren is ook een LNG tankschip in Rotterdam gearriveerd, de ‘Wildpride’ met vermoedelijk schaliegas aan boord, na eerst een lading in Italië te hebben afgeleverd.

Schaliegasbedrijven drongen al langer aan op export van gas om hun winsten te vergroten. Deze export van  betekent voor veel Amerikaanse burgers uit de schaliegasgebieden overigens geen winst, maar meer vervuiling van hun grondwater en hun omgeving. Vervuiling die vaak niet erkend wordt, en afgekocht met tanks met schoon water in ruil voor zwijgplicht.

Voor het klimaat is dit ook slecht nieuws. Schaliegas is niet ‘schoon’. Bij de productie van Amerikaans schaliegas komt veel methaan vrij, een veel sterker broeikasgas dan CO2. Het transport als LNG levert ook veel extra broeikasgas op, omdat het veel energie kost om het gas vloeibaar te maken en te transporteren, en er via lekkages nog meer methaan vrijkomt.