Tweede Kamer: geen ruimte voor schaliegas

De Tweede Kamer heeft vandaag een motie van de heer Smaling (SP) aangenomen waarin de regering gevraagd wordt schaliegaswinning voor het gehele Nederlandse grondgebied uit te sluiten. Dit zou in de Structuurvisie Ondergrond vastgelegd moeten worden. Alleen bij ‘zwaarwegende redenen’ zou na 2023 schaliegaswinning overwogen kunnen worden.

Het is natuurlijk nog de vraag de regering deze motie gaat uitvoeren. Maar het is wel een belangrijk signaal: er is in de Tweede Kamer geen meerderheid voor schaliegas – en we hopen dat dat ook na de verkiezingen zo blijft.tulpen

Onvoldoende van Commissie MER voor milieuonderzoek Structuurvisie Ondergrond

Wij waren niet overtuigd van de kwaliteit van het milieu-effectrapport voor de Structuurvisie Ondergrond. Maar ook de Commissie MER, de onafhankelijke commissie die deze rapporten moet beoordelen, geeft een onvoldoende. De commissie vindt dat de milieu-effectrapportage te weinig informatie geeft om een goed onderbouwde keuze voor het gebruik van de ondergrond te maken. De achtergrond daarvan is dat de Structuurvisie Ondergond verstrekkende gevolgen kan hebben voor vergunningverlening voor mijnbouw (inclusief schaliegas).

Over de afzonderlijke milieu-effectrapportage over schaliegas is de commissie meer tevreden. Dit onderzoek concludeert volgens de commissie terecht, dat de onzekerheden en gebrek aan kennis bij schaliegaswinning op dit moment te groot zijn om een verantwoord besluit over de winning van schaliegas te kunnen nemen.

VPRO Tegenlicht: Amerikaanse propaganda film voor schaliegas

Op 12 februari (12:05, NPO2) zendt het VPRO programma Tegenlicht de documentaire ‘Schaliecowboys’ uit. In tegenstelling tot de anti-schaliegas film ‘Gasland’ van Josh Fox, die de VPRO enkele jaren geleden uitzond, predikt “Schaliecowboys’ volop het schaliegas-evangelie.

Volgens de schaliecowboys heeft schaliegas voor een energierevolutie gezorgd, en hebben de Amerikanen daardoor de OPEC op de knieën gedwongen. Of dat waar is, is maar zeer de vraag – de film zelf laat tussen de regels door iets anders blijken: de schaliegasindustrie is met vele miljarden overeind gehouden.

Tegenlicht zendt de film niet uit zonder commentaar, op de website staan een paar goede longreads, en  iedereen kan meediscussiëren op de ‘meet-ups’ die door het hele land georganiseerd worden, op 13 februari in Utrecht, en op 15 februari in Amsterdam en Den Haag.

Jammer genoeg lijken er geen meet-ups te zijn in de delen van Nederland waar schaliegas gewonnen gaat worden.