Onvoldoende van Commissie MER voor milieuonderzoek Structuurvisie Ondergrond

Wij waren niet overtuigd van de kwaliteit van het milieu-effectrapport voor de Structuurvisie Ondergrond. Maar ook de Commissie MER, de onafhankelijke commissie die deze rapporten moet beoordelen, geeft een onvoldoende. De commissie vindt dat de milieu-effectrapportage te weinig informatie geeft om een goed onderbouwde keuze voor het gebruik van de ondergrond te maken. De achtergrond daarvan is dat de Structuurvisie Ondergond verstrekkende gevolgen kan hebben voor vergunningverlening voor mijnbouw (inclusief schaliegas).

Over de afzonderlijke milieu-effectrapportage over schaliegas is de commissie meer tevreden. Dit onderzoek concludeert volgens de commissie terecht, dat de onzekerheden en gebrek aan kennis bij schaliegaswinning op dit moment te groot zijn om een verantwoord besluit over de winning van schaliegas te kunnen nemen.