Tweede Kamer: geen ruimte voor schaliegas

De Tweede Kamer heeft vandaag een motie van de heer Smaling (SP) aangenomen waarin de regering gevraagd wordt schaliegaswinning voor het gehele Nederlandse grondgebied uit te sluiten. Dit zou in de Structuurvisie Ondergrond vastgelegd moeten worden. Alleen bij ‘zwaarwegende redenen’ zou na 2023 schaliegaswinning overwogen kunnen worden.

Het is natuurlijk nog de vraag de regering deze motie gaat uitvoeren. Maar het is wel een belangrijk signaal: er is in de Tweede Kamer geen meerderheid voor schaliegas – en we hopen dat dat ook na de verkiezingen zo blijft.tulpen