Import Amerikaans schaliegas in Nederland!

gate-lng-terminal-in-the-port-of-rotterdam

LNG terminal in Rotterdam

Rond 7 juni komt waarschijnlijk een LNG tanker met Amerkaans schaliegas aan in Rotterdam. De route is hier te volgen.

We importeren hiermee ook de schade die veel Amerikaanse burgers ondervinden door schalieboringen in hun omgeving. We weten inmiddels zelf hoe “zorgvuldig” de gasindustrie omspringt de veiligheid van burgers als u en ik: zie Groningen.

Schaliegas zorgt ook voor extra lekkages van methaan, een veel sterker broeikasgas dan CO2. LNG is vloeibaar gemaakt gas, door het te koelen. Dat kost energie en er treden lekkages bij op. Die lekkages en het extra energieverbruik zorgen ervoor dat LNG geen schoon gas is, maar meer bijdraagt aan de opwarming van het klimaat dan gewoon aardgas.

LNG – en zeker LNG van Amerikaans schaliegas – is geen “schoon gas” en geen verstandige vervanging voor Gronings gas. We kunnen beter zo veel mogelijk van het gas af – het blijft een fossiele brandstof met onherroepelijke gevolgen voor het klimaat.