Trumps klimaatbeleid bedreigt veiligheid Nederland, waarom importeren we hier Amerikaans schaliegas?

Trump vindt dat de Verenigde Staten zich moet terugtrekken uit het klimaatakkoord van Parijs. Dat is niet goed voor Nederland: door opwarming van het klimaat stijgt de zeespiegel, en het grootste deel van onze economie ligt al een paar meter beneden zeeniveau. Hoe sterker de zeespeegiel stijgt, hoe meer geld er nodig is om onze voeten droog te houden en hoe groter de kans op overstromingsrampen.hoogtekaart

Trump heeft al eerder flinke stappen terug gezet bij het terugdringen van de broeikasgas uitstoot van zijn land. Zo wil hij de door Obama ingevoerde verpichting voor olie- en gas bedrijven om de uitstoot van methaan te beperken, afschaffen. Methaan is een heel sterk broeikasgas, 86 keer zo sterk als CO2.

Methaan komt vaak vrij bij olie- en gasboringen, en vooral de tienduizenden schaliegasboringen hebben de methaan-uitstoot van Amerika sterk laten stijgen. Als je dat schaliegas vervolgens over de hele wereld gaat exporteren wordt dat nog erger. Voor het transport per LNG-tanker moet het gas gekoeld worden, wat nog meer broeikasgassen oplevert.

Nederland gaat binnenkort het eerste schaliegas importeren. Maar Amerikaans schaliegas draagt bij aan de opwarming van het klimaat, zorgt voor zeespiegel stijging en brengt dus de veiligheid van Nederland in gevaar.

Zou het niet tijd worden om Trump duidelijk te maken dat hij met zijn klimaat’beleid’ de veiligheid van ons land bedreigt? En dat Amerikaanse schaliegas niet hier binnen te laten?