Don’t frack with Scotland!

Scotland ziet, na Ierland, af van fracken. Daarmee gelooft op de Britse eilanden alleen de conservatieve regering in Londen nog schaliegas en steenkoolgas –  tegen alle publieke protesten in. De Schotse energieminister Paul Wheelhouse besloot hiertoe na een publieke consultatie waarbij 99% van de deelnemers aangaf tegen fracken te zijn. Bovendien bleek uit economische berekeningen dat schaliegas slechts voor 0.1 % aan de Schotse economie zou bijdragen, ten koste van veel milieuschade.