Schaliegas steeds verder uit beeld

‘Duidelijk is ook dat geen opsporingsvergunning meer zal worden verleend voor de opsporing van schaliegas.’ Dat is het antwoord minister van Economische Zaken en Klimaat Wiebes op een vraag van kamerlid Liesbeth van Tongeren over vergunningverlening van gasboringen.

Het nieuwe kabinet heeft in het regeerakkoord opgenomen dat er geen nieuwe vergunningen mogen worden afgegeven voor gaswinning onder land. Daar valt dus ook schaliegas onder. Al eerder heeft de minister laten weten, dat het moratorium op schaliegasboringen tot 2023 gehandhaafd blijft en dat er geen plannen zijn voor onderzoeksboringen.

Het betekent in ieder geval dat schaliegas voorlopig steeds verder uit beeld is. Er zijn nog onzekerheden, zoals de uitkomst van de procedure die Cuadrilla heeft aangespannen tegen het intrekken van de oude vergunningen in Brabant en de Noordoostpolder. De procedure loopt bij de Raad van State; uitspraak wordt begin januari 2018 verwacht.

Het zou mooi zijn wanneer schaliegas nu ook echt uit alle plannen verdwijnt, bijvoorbeeld ook uit de Structuurvisie Ondergrond.