Schaliegas defintief van de baan.

ATBtegenSchaliegasMinister Wiebes heeft in een debat met de Tweede Kamer gezegd dat schaliegas ‘afgeserveerd’ is, en dat in de Structuurvisie Ondergrond hiervoor geen ruimte meer gereserveerd wordt.

Dat betekent: geen

gigantische productie van vies afvalwater voor een klein beetje gas, gesleep met chemicaliën voor fracken, hogere emissies van methaan en vluchtige koolwaterstoffen zoals in de VS, duizenden boringen, extra risico’s voor schoon grondwater, extra aardbevingsrisico

en wel:

behoud van ruimte voor natuur, meer ruimte om in duurzame energie te investeren.

Het is het resultaat van 7 jaar actievoeren, een paar honderd gemeenteraden die zich tegen schaliegas hebben uitgesproken.

Kortom, we zijn er blij mee! Iedereen kan zich nog herinneren dat actievoerders tegen schaliegas werden weggezet als hysterische NIMBY’s. Maar de rede heeft het gewonnen, van de tunnelvisie van de fossiele brandstof industrie.

Overigens zijn er nog geen redenen om te stoppen. Er loopt nog een procedure bij de Raad van State van Cuadrilla tegen het intrekken van de vergunning voor proefboringen. Maar de kans is klein dat het daarmee alsnog tot boringen komt.