Schaliegas nog definitiever van tafel

De Raad van State heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak van Cuadrilla tegen het niet verlengen van de vergunningen voor schaliegasboringen. Deze vergunningen werden niet verlengd omdat er een moratorium op schaliegasboringen was ingesteld door Minister Kamp. De rechtbank had eerder beslist dat de minister een nieuw besluit moest nemen over deze vergunningen. De minister, Milieudefensie en Tegengas Noordoostpolder waren hiertegen in beroep gegaan.

Volgens de oude Mijnbouwwet waarop de vergunningen waren gebaseerd, mag het milieu niet meetellen bij dergelijke besluiten. Er bestond daarom een kans dat milieu-overwegingen geen reden konden zijn om vergunningen alsnog af te wijzen.

De Raad van State heeft bevestigd dat de minister inderdaad een nieuw besluit moet nemen over de vergunningen. Maar dat besluit mag genomen worden op grond van de nieuwe Mijnbouwwet (geldig sinds 2017), en daarin kunnen milieu-overwegingen wel een reden zijn om een vergunning te weigeren. Het milieu was eerder al de reden voor het moratorium op schaliegas.

Het zou daarom bijzonder onlogisch zijn als op grond van de nieuwe Mijnbouwwet de schaliegasvergunningen verlengd worden. Bovendien is er de belofte van minister Wiebes van Economische zaken en klimaat om schaliegas uit de Structuurvisie Ondergrond te halen.

We hopen dat de minster die belofte gestand doet, en niet meer laat investeren in een van de meest vervuilende en dure vormen van fossiele brandstofwinning, maar vooral in duurzame, fossielvrije energie.