Achtergrond documentatie

Films
Gasland, documentaire van Josh Fox over schaliegaswinning in de VS, 2010. De documentaire maker gaat op zoek naar de slachtoffers van de schaliegas industrie nadat hem een grote som geld is aangeboden om boren op zijn eigen stuk grond toe te staan. Website van de maker : http://www.gaslandthemovie.com/
Verkorte en ondertitelde versie op VPRO’s Tegenlicht: http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/energie/2011/schaliegaswaaromniet.html

Un Earthed, een nieuwe schaliegas documentaire uit Zuid Afrika van Jolynn Minaar is nog in de maak. Veel materiaal staat al op de website. Mede mogelijk gemaakt door crowdfunding. Ga naar de website om het project te steunen. http://www.un-earthed.com/

Rapporten

Er zijn talloze wetenschappelijke studies verschenen naar de effecten van schaliegas en steenkoolgas boringen, een enkele beleidsstudie, evenals een aantal factsheets door de industrie en de milieubeweging. Hier een overzicht van de naar onze mening meest toonaangevende studies en (overheids)publicaties. Hebt u zelf suggesties, laat het ons weten.

Wetenschappelijke Rapporten
Tyndall Centre for Climate Change. Environmental and climate change impacts of Shale Gas. Literatuurstudie naar de impact van schaliegas op milieu en klimaat door Britse wetenschappers. http://www.tyndall.ac.uk/shalegasreport

Prof. R.Howarth et al: Eerste wetenschappelijke studie naar de klimaateffecten van schaliegas door Prof Howarth van de Univercity of Cornell. Conclussie: de klimaateffecten van schaliegas kunnen even zwaar zijn als steenkool. http://www.eeb.cornell.edu/howarth/Marcellus.html

BGS: British Geological Survey: Onderzoek van de Britse geologische dienst naar de door fracking veroorzaakte aardbevingen bij boringen van Cuadrilla in Blackpool. Conclussie is dat de aardbevingen waarschijnlijk veroorzaakt werden door fracking. http://www.bgs.ac.uk/research/energy/shaleGas/environmentalImpacts.html

Studie van Cuadrilla Resources die dit bevestigd http://www.cuadrillaresources.com/news/cuadrilla-news/article/press-release-geomechanical-study/

Studie van USGS die fracking in de VS verbindt met scherpe toename van aantal aardbevingen in de VS http://www.ogs.ou.edu/pubsscanned/openfile/OF1_2011.pdf

Studies naar methaan lekkage als het gevolg van fracking in Nature en Scientific American

Studie naar de gezondheidseffecten van schaliegas boringen http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969712001933

Het lekken van proceswater bij schaliegas boringen via natuurlijke breuken
http://catskillcitizens.org/learnmore/Fracking-Aquifers.pdf

Fact sheets
MilieuDefensie
De risico’s van onconventioneel Aardgas
Analyse van regelgeving omtrent schaliegasboringen op land

NOPEGA Lobbyorganisaties van de olie&gas industrie
http://www.aardgas-update.nl/dossiers/schaliegas-in-nederland/

Beleid

Informatie en onderzoek van Amerikaanse overheidsdienst EPA http://www.epa.gov/hydraulicfracture/
Aanbevelingen Energy Advisory Board (VS) over strengere regulering http://www.shalegas.energy.gov/

EU onderzoek naar regelgeving rond schaliegas in EU lidstaten http://ec.europa.eu/energy/studies/doc/2012_unconventional_gas_in_europe.pdf

IEA Golden Age of Gas
Rapport van het Internationaal Energie Agentschap over de mogelijke impact van onconventioneel aardgas op de energiemarkt. http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2011_GoldenAgeofGasReport.pdf

IEA Golden Rules of Gas
Beleidsadvies van het Internationaal Energie Agentschap omtrent betere regelgeving rond fracking en de winning van onconventioneel aardgas.
www.worldenergyoutlook.org/goldenrules

Economisch
Onderzoek naar de winstgevendheid en productiedynamiek van schaliegasboringen in de VS door analist Arthur Berman.
http://www.theoildrum.com/node/8914

Nederlandse overheidspublicaties
Overzicht van Nederlandse olie en gas winning, regelgeving, vergunningen.
www.nlog.nl

Energie Beheer Nederland (formele eigenaar olie en gasreserves, verstrekt subsidies voor boringen en strijkt de aardgasbaten op) www.ebn.nl

In Nederland actieve bedrijven

Cuadrilla concessies in Noord Brabant en de Noordoostpolder
www.cuadrillarecourses.nl

Hutton Energy consessies in Limburg, Noord Brabant en Zeeland
http://www.basgas.com/operations/the-netherlands

Queensland Gas Heeft zijn concessie in Overijssel en Gelderland weer terug gegeven
www.qgc.com.au

DSM dochter Hexagon Energie BV heeft een kleine steenkoolgas concessie in Noord Limburg/ De Peel

NPN verricht (waarschijnlijk) studie naar de winning van schalie olie in bestaande concessies Andel III, Utrecht en Engelen. http://www.northpet.com/operations/netherlands/

Shell
Shell zoekt in Nederland niet naar schaliegas of steenkoolgas. Het bedrijf is wel actief in de VS (o.a. Eagle Ford (schalieolie) Pennsylvenia, Pinedal, Marcellus (schaliegas)) Australië (steenkoolgas via Arrow een jointventure met Petrochina) , Shangbei, China en de Oekraïne. Het bezit daarnaast grote schalie reserves in Jordanië en doet studie naar de winning in het Kangeroo natuurgebied in Zuid Afrika.
www.shell.com