Steun ons

Helpt u mee schalie- en steenkoolgas onder de grond te houden?

Schaliegasvrij Nederland is een succesvolle campagne gestart om dat te bewerkstelligen. In 2009 dacht de olie-industrie nog onopgemerkt met boren te kunnen beginnen. Met het door het Ministerie aangekondigde onderzoek naar de effecten van schalie- en steenkoolgasboringen, debatten in de Tweede Kamer en veel aandacht in de media hebben we een belangrijke eerste slag gewonnen. Tot eind 2012 geldt er een moratorium cq. een pas-op-de-plaats op proefboringen en nieuwe vergunningen.

We zijn er nog niet en we hebben waarschijnlijk nog een lange weg te gaan.
Uw hulp is daarbij onmisbaar. Als donateur of als vrijwilliger.

Schaliegasvrij Nederland wil met uw steun meer informatie verspreiden onder buurtbewoners en bestuurders, zich voorbereiden of eventuele rechtszaken tegen vergunningen en de politiek onder druk zetten om het boren naar schaliegas en steenkoolgas te verbieden.

Hoe kunt u bijdragen?

ANBI_FCDonaties – Hoewel het stichtingsbestuur geheel uit vrijwilligers bestaat, maken we toch kosten. Die kosten zijn laag, vooral ten opzichte van de bedragen die de olie- en gasindustrie aan public relations, lobby en reclame (zo’n 150,- per huishouden!) besteedt. Daarom is uw bijdrage welkom.

We willen donaties graag besteden aan de volgende onderwerpen:

 1. Contra-expertise en wetenschappelijk onderzoek: Minister Verhagen heeft een onderzoek beloofd naar de veiligheid en milieu-effecten van onconventioneel gas. Onze stichting is vertegenwoordigd in de klankbordgroep van dit onderzoek. Vanwege de gang van zaken rond dit onderzoek tot nu toe hebben we weinig vertrouwen in de onafhankelijk ervan. Daarom willen we zelf contra-expertise op de uitkomsten van dit onderzoek laten uitvoeren. Ook blijkt dat er verbazend weinig wetenschappelijk onderzoek is uitgevoerd naar de milieugevolgen van schaliegas. Zo mogelijk willen we zelf ook wetenschappelijk onderzoek laten uitvoeren. Bijdragen zijn hartelijk welkom!
 2. Media: Media-aandacht krijg je niet zomaar. We houden rekening met advertentiekosten en soms kost het geld om een opiniestuk te plaatsen Ook het beheer en onderhoud van de website is niet kostenloos,
 3. Acties: Publieksacties, bijvoorbeeld demonstraties, om dit onderwerp onder de aandacht te brengen, kunnen nodig zijn. Hiervoor is vooral ook menskracht nodig!
 4. Juridische procedures: De vergunningverlening is weinig doorzichtig. We willen u als burger en lokale bestuurder echter graag van goede informatie voorzien. Wil je informatie achterhalen, dan zijn daarvoor vaak juridische procedures nodig, ondermeer via de wet openbaarheid bestuur (WOB).
 5. Lobby: de voorstanders van onconventioneel gas zijn goed vertegenwoordigd in het lobby-circuit in Den Haag en Brussel. Wij mogen daar ook niet ontbreken, maar een treinkaartje naar Brussel is helaas niet gratis.
 6. Informatie-avonden: We worden regelmatig gevraagd om bijdragen te leveren aan informatie-avonden, of om er zelf een te organiseren. Daar zijn organisatiekosten en reiskosten aan verbonden.
 7. Organisatie in het algemeen: aan de werkzaamheden van een stichting als de onze zijn ook kosten verbonden, al proberen we die zo laag mogelijk te houden. Denk bijvoorbeeld aan verzekeringen, vergaderruimte.

Menskracht – voor veel taken van de stichting kunnen we goed hulp gebruiken. Mogelijk kunt u bijdragen aan het volgende:

 1. Werkgroep Actie: het organiseren van acties vraagt – meestal voor een korte periode – veel werk, maar is nodig om de aandacht van de media te vestigen op schaliegas. Wat je kunt doen: Plannen maken, aanvragen van vergunningen, maken van actiemateriaal. Ideaal als je je voor kortere tijd wilt inzetten!
 2. Werkgroep Wetenschap: we willen graag een werkgroep oprichten die bijhoudt wat er allemaal aan wetenschappelijk onderzoek verschijnt over onconventioneel gas, olie en fracking. Niet alleen geologie en techniek, maar ook water, emissies van schadelijke stoffen.
 3. Werkgroep Energie: volgen van ontwikkelingen in Nederland en Europa op energie-gebied, met name duurzame alternatieven voor schaliegas.
 4. Werkgroep Netwerk: als stichting kunnen we het niet alleen en is het nodig om contacten te leggen en te onderhouden met politiek, andere maatschappelijke organisaties en industrie.
 5. Werkgroep Economie: dit is de werkgroep die de beweringen over de winst van schaliegas en steenkoolgas onder de loep neemt en afweegt tegen andere economische effecten.
 6. Administratie: bij de donateurs-administratie kan onze penningmeester beslist hulp gebruiken!

Donaties zijn welkom op bankrekening nr. NL34 RABO 0303 8763 87 EUR t.n.v. Schaliegasvrij Nederland te Amsterdam

Of u kunt online een donatie doen via http://www.allegoededoelen.nl/

Stichting Schaliegasvrij Nederland is ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 55044980.

Meer weten? Neem contact met ons op.