Partners

Deze organisaties steunen de missie van Schaliegas Vrij Nederland.

Milieudefensie

Milieudefensie strijdt al sinds 1971 voor een duurzame, schone wereld waarin het goed toeven is, en waarin het draagvermogen van de aarde volledig wordt gerespecteerd en ten goede komt aan de gehele wereldbevolking. Milieudefensie heeft ruim 80.000 donateurs en 80 lokale afdelingen en voert campagnes op onder meer de thema’s verkeer, voedsel en energie. Sinds 2011 voert Milieudefensie actie tegen schalie- en steenkoolboringen. Wij vinden dat er een permanent verbod op deze boringen moet komen, aangezien ze een onaanvaardbaar risico vormen voor de gezondheid van omwonenden, de kwaliteit van het drinkwater, de natuur en het klimaat. Zie verder: www.milieudefensie.nl

logo Milieudefensie

 

Brabantse Milieufederatie

Plannen om te gaan boren naar schaliegas in de Brabantse bodem brachten schaliegasgroepen in Haaren en Boxtel en de Brabantse Milieufederatie tot intensieve samenwerking. Zo werken we graag; samen met lokale en regionale groepen aan een mooi en duurzaam Brabant. Een vitale natuur, een schoon milieu, een gezonde leefomgeving; daar doen we het voor. Wilt u meer weten over de Brabantse Milieufederatie? Neem eens een kijkje op www.brabantsemilieufederatie.nl

 

Gelderse Natuur en Milieu Federatie

De Gelderse Natuur en Milieufederatie stapte naar de rechter, toen het Ministerie in 2010 een opsporingsvergunning voor steenkoolgas verleende. Samen met bewoners organiseerden we in 2011 een petitie en informatie-avonden. Steenkoolgas en schaliegas zijn een belemmering in de transitie naar een duurzame energievoorziening. De GNMF probeert tegelijk bewoners via participatie te winnen vóór duurzame energie, waaronder grote windturbines. Meer informatie op www.gnmf.nl

 

Greenpeace
Een wereld die draait op schone energie, met rijke bossen en oceanen vol leven. Dat is de wereld volgens Greenpeace. We doen onderzoek, stellen misstanden aan de kaak, en overleggen met overheden en bedrijven over oplossingen. Als dat niet genoeg is, organiseren we creatieve en geweldloze acties. Greenpeace beschermt onze aarde al 40 jaar met veel succes, dankzij de inzet van vrijwilligers en de steun van onze donateurs.
www.greenpeace.nl

Natuur en Mileu Overijssel

Natuur en Milieu Overijssel is dé milieuorganisatie die zich in Overijssel inzet voor een gezond leefmilieu, een rijke natuur en een mooi landschap. Wij hebben ons samen met andere partijen sterk gemaakt voor een stop op mogelijke proefboringen naar steenkoolgas en schaliegas. De technieken waarmee dit gas wordt gewonnen brengen grote risico’s voor mens, milieu en natuur en landschap met zich mee. Wij staan op het standpunt dat deze risico’s eerst door een onafhankelijke partij zorgvuldig in beeld moeten worden gebracht. Tot die tijd mogen geen boringen naar steenkoolgas en schaliegas plaatsvinden. Meer informatie op www.natuurenmilieuoverijssel.nl