Petitie tegen schaliegas

Petitie tegen schaliegas

Teken de petitie tegen schaliegas, en laat de politiek zien dat er geen draagvlak is voor risicovolle boringen naar nog meer fossiele brandstoffen. Onlangs heeft Milieudefensie een petitie gestart, waarin gepleit wordt voor voortzetting van het bestaande moratorium. De petitie van Milieudefensie vindt u hier.

De op petitie.nl, twee jaar geleden gestart is ook beschikbaar; http://petities.nl/petitie/stop-schaliegaswinning-in-nederland#tabs Deze petitie is gestart voordat er sprake was van een moratorium op schaliegasboringen, en pleit vooral voor onderzoek. Er wordt onderzoek uitgevoerd door het ministerie van Economische Zaken; dit is echter een vrij kort literatuuronderzoek. Het onderzoek moet beter! De tekst van deze petitie is daarom nog steeds actueel.

Beide petitites zullen aan de politiek worden aangeboden op het moment dat er belangrijke politieke beslissingen worden genomen over eventuele voortzetting van de boringen naar schaliegas.

Bedankt voor de steun!