Schaliegas buiten Nederland

In verscheidene landen is er veel protest vanuit de bevolking tegen de winning van onconventioneel gas. Dit leidde in Frankrijk al tot een verbod op fracken. In Zuid-Afrika geldt een moratorium op proefboringen. Verscheidene regio’s in Canada, Duitsland, Australië en de Verenigde Staten maken een pas op de plaats, en wachten nader onderzoek en/of regelgeving af.

Frankrijk
Op 30 juni 2011 stemde de Franse Senaat in met een wet tegen proefboringen naar onconventioneel gas en olie via fracken. De Franse overheid had eerder al drie opsporingsvergunningen afgegeven voor schaliegas, en ook drie voor schalie-olie. De vergunninghouders hebben twee maanden de tijd gekregen om hun boormethode aan te geven. Als dat fracken was, dan werd de vergunning ingetrokken. Het wetsontwerp was een antwoord op de stijgende publieke en politieke oppositie tegen boringen in schalie. De wet spreekt zich niet zozeer uit tegen winning van onconventioneel gas en olie, als wel tegen fracken. De wet is op 13 juli 2011 afgekondigd. Op 13 oktober 2011 zijn de ingetrokken vergunningen gepubliceerd: twee van het Amerikaanse bedrijf Schuepbach, en één van het Franse Total. Deze laatste is tegen de intrekking in beroep gegaan.

Zuid-Afrika
Op 20 april 2011 heeft de Zuid-Afrikaanse regering – na protesten van boeren, wetenschappers, NGOs en beroemdheden – een moratorium uitgeroepen op alle proefboringen naar schaliegas in het droge natuurrijke Karoogebied. De regering stelde dat er niet te tornen valt aan een schoon milieu met alle ecologische aspecten van dien. Royal Dutch Shell is nog steeds van plan in een gebied van 90.000 vierkante kilometer proefboringen doen. Het werd moratorium verlengd tot februari 2012, de huidige situatie is onduidelijk.

Bulgarije
Op 18 januari 2012 heeft Bulgarije een streep getrokken door de plannen van Chevron Corp. om in het Balkan land naar schaliegas te gaan zoeken door fracken te verbieden en er een boete van 65 miljoen euro op te zetten.

Roemenië
De nieuwe regering van Roemenië heeft een moratorium op het winnen van schaliegas afgekondigd, ook hier ten koste van plannen van Chevron.

Overige regio’s
– De provincie Quebec in Canada riep in maart 2011 een moratorium op fracken uit. De minister van duurzame ontwikkeling, milieu en parken, Pierre Arcand, verklaarde: “De inwoners van Quebec moeten weten dat we geen compromissen sluiten op het gebied van gezondheid, veiligheid en respect voor het milieu, en de tijd nemen die nodig is om aan deze voorwaarden te voldoen.”
– In de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen heeft ExxonMobil een opsporingsvergunning gekregen om naar onconventioneel gas te zoeken. Het bedrijf is met de deelstaat overheden overeengekomen zich te onthouden van fracken, tot de resultaten van onderzoek door een deskundigengroep bekend zijn.
– In de Australische staat New South Wales (die twintig keer groter is dan Nederland) geldt een moratorium voor onbepaalde tijd op het fracken om steenkoolgas te winnen.
– In augustus 2011 riep de staat New Jersey in de Verenigde Staten een moratorium van een jaar uit op fracken. In de staat New York is ook nog steeds een moratorium op fracken van kracht, vanwege nader onderzoek, hoewel gouverneur Cuomo doorgaat met het opstellen van regels omtrent fracken en het ontwikkelen van plannen om onconventionele gaswinning toe te staan in de economisch zwakkere delen van de staat. Op 17 mei 2012 verbood de staat Vermont fracken in zijn geheel.
– Mei 2012, Tsjechië overweegt een moratorium op fracken.