Schaliegas in uw buurt

De Nederlandse overheid heeft vergunningen verleend voor het door middel van boringen opsporen van schaliegas en steenkoolgas in Overijssel, Gelderland, Flevoland, Noord-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Zie de kaart.

Er zijn verschillende gemeentes en provincies die, na aandringen van de lokale bevolking, hebben aangegeven niet mee te willen werken aan het boren naar schaliegas of steenkoolgas.

Wilt u voorkomen dat er in uw achtertuin geboord gaat worden, kom in beweging!
Richt een buurtgroep op, trek aan de bel bij de lokale politiek, organiseer een vertoning van Gasland.
Hulp nodig? Neem gerust contact op.

En voor wie denkt dat het een “ver-van-mijn-bed-show” is omdat er in uw gemeente nog geen vergunningsaanvraag ligt: horizontale boringen kunnen enkele kilometers (tot zo’n 7km) ver reiken, en de schadelijke effecten van deze boringen kunnen zich in een nog grotere straal openbaren. Bovendien is het in de Nederlandse mijnbouwwetgeving zo geregeld, dat zodra er waar dan ook in een opsporingsgebied economisch winbaar gas aangetoond is, de opsporingsvergunning omgezet dient te worden in een exploitatievergunning, waarbij de minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie het enige bevoegd gezag is voor de verlening van alle vergunningen. Hierdoor is het voor gemeenten in dit stadium vrijwel onmogelijk om boringen tegen te houden.