Het onafhankelijk onderzoek van minister Verhagen: update.

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft vorig jaar onder druk van onze protesten een onafhankelijk onderzoek beloofd naar de milieu-effecten en veiligheid van onconventioneel gas. Inmiddels is er een klankbordgroep ingesteld door het ministerie om het onderzoek te begeleiden. Ook Stichting Schaliegasvrij Nederland heeft een vertegenwoordiger in de klankbordgroep. De klankbordgroep moet het onderzoek begeleiden en zonodig bijsturen.

Dit lijkt een positief begin. Toch is ons vertrouwen in de onafhankelijkheid van het onderzoek niet groot. Het begon eigenlijk al met een artikeltje in Elsevier, waarin journalist Michel Dijkstra het onderzoek kenschetst als ‘een onderzoekje om de bevolking gerust te stellen’. Kennelijk denken sommige betrokkenen er zo over. Tijdens de consultatierondes ontstonden er verdere twijfels. Over de kosten van milieumaatregelen en andere negatieve economische effecten mocht eigenlijk niet gepraat worden, en de gevolgen voor de natuur kregen een lage prioriteit in het onderzoek.
Lees verder