Standpunten politieke partijen over onconventioneel gas voor de landelijke verkiezingen

In de aanloop naar de verkiezingen hebben we de verkiezingsprogramma’s doorgenomen om een inventarisatie te maken van hoe de verschillende politieke partijen tegenover onconventionele fossiele brandstoffen staan. Helaas zijn er nog een flink aantal partijen die zich er niet over uitlaten in hun verkiezingsprogramma.

Notabene: de partijen die nog geen definitief verkiezingsprogramma hebben gepresenteerd, kunnen hun standpunten nog amenderen. Als lid van deze politieke partij kunt u misschien hierover meebeslissen op een partij congres.

Partijen die er iets over zeggen in hun verkiezingsprogramma:

Lees verder