Vacatures

Wil jij als vrijwilliger bijdragen aan Stichting Schaliegasvrij Nederland?

De strijd tegen schadelijke winning van schalie- en steenkoolgas in Nederland vergt veel menskracht. Tot op heden hebben wij onze doelstellingen bereikt door zeer kritisch de mogelijke boorplannen te volgen en door het bekender maken van de onomkeerbare gevolgen en risico’s van schaliegasboringen. Ook binnen de klankbordgroep van het Rijksonderzoek naar risico’s laten wij duidelijk van ons horen. Gezien de toekomstige ontwikkelingen willen wij onze slagkracht vergroten en onze organisatie gaan uitbreiden. Doe jij mee?

Je kunt werken vanuit een ‘Functie’ met een intensieve samenwerking met het bestuur of je kunt je inzetten met een ‘Werkgroep’ waarbij de werkgroep veelal zelf bepaalt hoe men onderling communiceert. De benodigde tijd voor de Functies Ondersteuning secretariaat, Communicatie en Organisatie is afhankelijk van bijv. media-aandacht of politieke stappen en vergt minimaal 6 uur per week (dit kan grotendeels thuis). Het bijwonen van vergaderingen op een centrale locatie in Nederland zal voor de Functies 1 keer per 6 weken voorkomen, voor de Werkgroepen laten we dit ook afhangen van de vrijwilligers zelf. Voor de deelnemers van de Werkgroepen denken wij dat een inzet van 2 uur per week noodzakelijk zijn. Vanzelfsprekend geldt ook dat wat je inzet betreft, je niet meer belooft dan wat je kunt waar maken. Iedere werkgroep heeft een coördinator, die regelmatig met het stichtingsbestuur overlegt.

Je onderschrijft uiteraard de doelstellingen van Stichting Schaliegasvrij Nederland. Onze werkwijze en acties zijn op democratische en legale wijze. We zijn eerlijk in de communicatie over positieve en negatieve effecten van schaliegas en zullen altijd onze standpunten onderbouwen met feiten. In discussies en media-uitingen houden we het netjes en gaan niet op de man spelen. Onze tegenstanders hebben een uitgekiende en duur betaalde public relations organisatie achter zich staan; de manier waarop we onze standpunten communiceren is daarom uiterst belangrijk. Het stichtingsbestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor deze communicatie; overleg dus altijd met het stichtingsbestuur hierover. De actiestrategie van Stichting Schaliegasvrij Nederland is strikt vertrouwelijk en wordt niet aan anderen medegedeeld. Wij verwachten dat je veelal zelfstandig aan de slag kan en dat je bepaalde besluiten of knelpunten aan het bestuur overlegt. Onze organisatie communiceert veelal via e-mail.

 

Functie Ondersteuning secretariaat

Wat:

Volgen van correspondentie, zowel post als e-mail en de correspondentie doorspelen naar relevante bestuursleden of je kunt zelfstandig vragen beantwoorden. Je komt nauw samen te werken met de Secretaris.

Wie:
 • je bent nauwkeurig.
 • je kunt goed formuleren
 • je hebt verstand van e-mail communicatie en sociale media.

 

Functie Communicatie, mediacontacten en politiek
Wij houden koers binnen de onstuimige media aandacht. Ga jij op korte termijn zorgen dat onze berichtgeving nog meer gezien wordt?

Wat:

Contacten onderhouden met de pers, opstellen van persberichten, maken en redigeren van mediapresentaties, meewerken aan documentaires en schrijven van berichten voor de website. Contacten onderhouden met de politiek en de stichting hierover adviseren. Je ondersteunt het stichtingsbestuur.

Wie:
 • je hebt een opleiding en bij voorkeur ook ervaring in de journalistiek
 • of communicatie en weet hoe de media werken en kunt daarop inspelen.
 • je kunt vanzelfsprekend goed formuleren in woord en geschrift
 • je kunt andere vrijwilligers adviseren over mediacontacten.

 

Functie Organisatie evenementen, acties en ondersteuning lokale actiegroepen
Zorg jij dit jaar voor een indrukwekkend spektakel op bijv. Global Frackdown?

Wat:

Organisatie van voorlichtingsbijeenkomsten, debatten, demonstraties, (handtekeningen)acties en andere evenementen. Ondersteuning van vooral ook lokale groepen hierbij. Je werkt daarbij samen met andere milieu-organisaties. Je komt nauw samen te werken met het Bestuur.

Wie:
 • je kunt goed organiseren
 • je hebt een goed gevoel voor publiciteit
 • je hebt verstand van sociale media en kunt ze gebruiken om mensen op de been te brengen.
 • je kunt een bijeenkomst helpen organiseren door het regelen van zalen, sprekers en discussie.
 • je weet hoe je journalisten kunt benaderen, voor berichtgeving over een evenement,
 • je kunt contacten onderhouden met politie en publieke diensten.
 • je bent eventueel creatief in het bedenken van stunts, maar je weet goed hoever je daarbij kunt gaan zonder negatieve publiciteit te veroorzaken.

 

Juridische werkgroep
Milieuproblematiek lijkt alsmaar meer via de juridische weg zijn oplossingen te krijgen. Stichting Schaliegasvrij Nederland kan een beroep doen op professionele (milieu)juristen die (deels) pro deo werk verrichten. Daarnaast kunnen we met vrijwilligers de Wet openbaarheid bestuur (WOB)procedures inzetten, bijvoorbeeld om informatie over olie- en gas vergunningen en werkwijzen boven tafel te krijgen.

Wat:

Het volgen van wetgeving Openbaarheid Bestuur en zo nodig WOB-procedures starten. Onderzoek van de effectiviteit van het toezicht op het gebied van milieu en veiligheid van gaswinning. Bijhouden van literatuur hierover. Kennis opbouwen omtrent milieu- en mijnbouwwetgeving. Adviseren van bewoners, lokale groepen en zo nodig gemeenten hierover. Meedoen aan inspraakprocedures, zoals Structuurvisie van de Diepe ondergrond.

Wie:
 • je bent juridisch onderlegd.
 • je bent vasthoudend en nauwkeurig.
 • je bent bereid je kennis met anderen te delen.

 

Economische werkgroep
Het Rijksonderzoek richt zich op de milieu- en veiligheidsaspecten van schaliegaswinning, maar het Ministerie belicht graag de inkomsten van schaliegaswinning, en wil de nadelen van schaliegas liever niet meerekenen. Wil jij mee helpen om aan te tonen dat veiligheid een onbetaalbaar prijskaartje heeft? Doe dan mee.

Wat:

Bijhouden van literatuur over de economie van onconventioneel gas, bijhouden van literatuur hierover. Meer in het algemeen ook bijhouden van relevante literatuur over de economie van andere energiebronnen. Kritisch lezen van economische studies en de wetenschappelijke onderbouwing ervan onderzoeken. Evaluatie van negatieve economische effecten, zoals toegenomen kosten voor veiligheid, milieuvervuiling, of negatieve effecten zoals verlies van werkgelegenheid in sectoren als toerisme, landbouw, duurzame energie, daling van huizenprijzen. Publicaties voorbereiden van economische evaluaties van onconventionele gaswinning. De financiële gezondheid van mijnbouwbedrijven volgen. Advisering van Schaliegasvrij Nederland.

Wie:
 • je bent economisch onderlegd of
 • je hebt veel verstand van energie-economie of milieu-economie of je bent bereid je er grondig in te verdiepen.
 • je kunt hierover eventueel zelf een rapport schrijven of
 • je kunt je bevindingen in heldere taal voor een breed publiek uit een zetten.

 

Werkgroep Aardwetenschappen en milieuwetenschappen
De aarde is enorm waardevol en kwetsbaar. Wij proberen aardwetenschappen op een heldere en eigentijdse manier uit te leggen en iedereen wakker te schudden. Is dit ook voor jou een mooie uitdaging?

Wat:

Volgen van geologische en technische ontwikkelingen en literatuur op het gebied van onconventioneel gas en olie. Onderscheiden van bewezen en niet bewezen technieken, zin en onzin. Evalueren van studies over gasvoorraden. Bijhouden van literatuur over geologische neven-effecten van gaswinning, zoals aardbevingen, injectie van afvalwater. Volgen van literatuur over grondwater, fracking, bodemverontreiniging, watergebruik waterzuivering. Voor een breed publiek over dit onderwerp communiceren.

Wie:
 • je hebt kennis op het gebied van geologie, hydrologie, mijnbouw, techniek, olie- en gaswinning, bodemverontreiniging, waterbehandeling, of je wilt je daarin verdiepen.
 • bij voorkeur kun je je kennis overbrengen, in heldere taal, naar een breed publiek.

 

Werkgroep Woonomgeving, Natuur en Landschap
Een belangrijk onderwerp in de discussie over schaliegas: hoe wordt onze woonomgeving en natuur en landschap aangetast door de winning van schaliegas. Ook wel de reden waarom we Nimby’s genoemd worden door onze tegenstanders: not-in-my-backyard protesteerders. Deze werkgroep heeft de taak om te laten zien dat de schade belangrijk is en niet over het hoofd gezien mag worden.

Wat:

Evalueren van effecten van onconventionele gaswinning op natuur (verdroging, verstoring), en landschap. Daarbij wordt ook het beleid op het gebied van natuur en landschap in Nederland betrokken en hoe schaliegas daarop ingrijpt. Onderzoek van effecten op de woonomgeving, zoals toegenomen verkeer, lawaai en lichthinder, luchtverontreiniging, gezondheidseffecten. Hierbij wordt nauw samengewerkt met andere relevante werkgroepen, onder andere de juridische werkgroep.

Wie:
 • je hebt kennis van (veld)biologie, natuurbehoud, biodiversiteit, natuurbeleid of ruimtelijke ordening
 • en kunt die kennis goed overbrengen aan anderen.

 

Werkgroep Donaties, fondsenwerving en webshop
Wij werken met hart en ziel. Dat staat als vaste activa op de balans. Maar voor mogelijke juridische acties en grotere publieksacties hebben wij meer inkomsten nodig.

Wat:

Je zorgt ervoor dat het aantal donaties wordt verhoogd, zet een sponsorsysteem en wellicht een webshop op. De werkgroepvoorzitter komt nauw samen te werken met de Penningmeester van het Bestuur.

Wie:
 • je hebt kennis van crowdfunding/ fondsenwerving/ friendraising,
 • je hebt kennis van sociale media
 • en beschikt over een netwerk in het (duurzaam) bedrijfsleven.

 

Wij bieden:

 • een prettige, zeer dynamisch en gedreven team
 • wij kunnen geen financiële vergoeding geven, daartegenover staat dat je een onschatbare ervaring opdoet
 • reis- en onkosten vergoeden we incidenteel en in overleg.

Interesse? Stuur je reactie voor 1 augustus naar info@schaliegasvrij.nl. Je geeft de gekozen activiteit en je kwalificaties aan. Vermeld a.u.b. op welke tijden je kan worden teruggebeld over een kennismakingsgesprek met een of meer bestuurleden.
Wij zien reacties met veel belangstelling tegemoet!