Wat is schaliegas?

Schaliegas begint in Nederland de verzamelterm te worden voor onconventioneel aardgas, zoals steenkoolgas en schaliegas.

Schaliegas is methaan of aardgas dat opgesloten zit tussen de kleideeltjes in een schalie (kleisteen) laag. Het gas zit in grote delen van Nederland op enkele kilometers diepte onder de grond. Het aanboren van schaliegas gebeurt door de kleisteenlaag horizontaal enkele kilometers te doorboren en door middel van ‘fracking’ te breken. Onder hoge druk wordt een mix van water, chemicaliën en zandkorrels de kleisteenlaag ingespoten. Hierdoor ontstaan scheuren waarlangs het gas naar de boorschacht kan lopen.

Steenkoolgas is het methaan of aardgas dat opgesloten zit in steenkool. Het is bekender als het beruchte mijngas waar mijnwerkers zo bang voor zijn. Steenkoollagen kunnen aangeboord en gebroken worden, vaak op de zelfde wijze als bij schaliegas. De meeste steenkoollagen staan vol grondwater dat er eerst uitgepompt moet worden.

Schalieolie is aardolie die voorkomt in schaliesteenlagen, wordt vaak samen met schaliegas gevonden en heeft dezelfde oorsprong. De hoeveelheid schalieolie kan per formatie verschillen. Ook deze olie kan door middel van fracking en horizontale boring omhoog gehaald worden.

Tight gas is een vorm van onconventioneel aardgas die zit opgesloten in niet-poreuze zandsteenlagen. Ook hier wordt bij de winning fracking toegepast.