Wob-verzoeken

Iedere burger heeft het recht om te weten welke informatie bij de overheid berust. In Nederland wordt openbaarheid van informatie geregeld middels de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Eenieder kan op grond van deze wet een verzoek om informatie doen bij een bestuursorgaan. Hier vindt u een overzicht van de documenten over schaliegas die door middel van verschillende Wob-verzoeken openbaar zijn gemaakt, ingedeeld per vergunningsgebied. De links verwijzen rechtstreeks naar het betreffende document in PDF vorm, waarbij de grootte van het bestand aangegeven is in [vierkante haken].

 

Vergunningsgebied Brabant – Cuadrilla Resources / Brabant Resources
Status: verleend

Wob-verzoek d.d. 2010-12-16:

Wob-verzoek d.d. 2012-06-15:

 

Vergunningsgebied Noordoostpolder – Cuadrilla / Hardenberg Resources
Status: verleend

Wob-verzoek d.d. 2012-02-01:

Wob-verzoek d.d. 2012-06-05:

 

Vergunningsgebied Oost-IJssel – QGC
Status: teruggegeven aan staat

Wob-verzoek d.d. 2009-12-10:

 

Vergunningsgebied Midden-Nederland – BNK
Status: in behandeling

Wob-verzoek d.d. 2012-06-20:

Wob-verzoek d.d. 2012-06-05:

 

Vergunningsgebied De Kempen – Basgas Energia / Hutton Energy
Status: in behandeling

Wob-verzoek d.d. 2012-06-05:

 

Vergunningsgebied Breda-Maas – Cuadrilla Resources / Brabant Resources – status: in behandeling

Wob-verzoek d.d. 2012-06-05:

 

Overige documenten

Wob-verzoek d.d. 2012-06-05:

Wob-verzoek Brabants Dagblad betreffende gebruik van chemicaliën bij gaswinning bij Brakel en Wijk-en-Aalburg: